Logo en Symbolen

De EUROGENDFOR insignes zijn gebaseerd op symbolische figuren die militaire status, justitiele autoriteit, de Europese mythologie en EUROGENDFOR lidstaten voorstellen.

Eurogendfor Logos

Een eerste versie van het EUROGENDFOR logo (granaat centraal op een zwaard omgeven door twaalf sterren) was door de CIMIN goedgekeurd tijdens een bijeenkomst in Vicenza op 6 september 2005. Het logo werd vervolgens in 2007 aangepast tot de EUROGENDFOR lidstaten overeenkwamen om de twaalf sterren te verwijderen. In december 2009 tijdens de CIMIN bijeenkomst is in Versailes het gebruik van een minder opvallende badge goedgekeurd.

De algemene vorm van de insigne is hetzelfde als die de huidige Europese gendarmeriekorpsen dragen. Het heeft de vorm van een "Spaans" schild, vierkant aan de bovenkant en rond aan de onderkant.Kleuren

Blauw, waarvan de heraldische betekenis is trouw en loyaal, het is ook de officiële kleur van Europa.
Eurogendfor Symbols

Goud en zilver zijn edel metalen volgens de heraldische schriften. Bovendien symboliseert geel of goud vrijgevigheid en verheffing van de geest, terwijl zilver vrede en oprechtheid betekent.

Geometrische Beschrijving

Het bovenste deel van het logo wordt gevormd door een zwarte rechthoek, voorzien van het woord "EUROGENDFOR" , geschreven in gele blokletters. Het onderste deel van het logo draagt, op een blauwe achtergrond, de volgende elementen:

  • een naar bovengericht grijs kruisvormig zwaard;
  • een grijs vlammende granaat, overlapt door het zwaard en omgeven door een grijze lauwerkrans;
  • de wapenspreuk van EUROGENDFOR “LEX PACIFERAT” in goud.

Eurogendfor Logo
Symbolische Beschrijving

Op een achtergrond van de blauwe lucht symboliseert het kruisvormige zwaard de kracht, de lauwerkrans de overwinning en de exploderende granaat de gemeenschappelijke militaire wortels van de gendarmeriekorpsen.

Granaat: De granaat maakt deel uit van het traditionele erfgoed van EUROGENDFOR. Het heeft de vorm van een granaat met een grote huls en brandende pluim. De granaat staat van oudsher voor de moed van de militairen. In herinnering de eerste grenadiers die moedig met deze instabiele projectielen omgingen.

Krans: het benadrukt de dubbele karakter van EUROGENDFOR, het bezitten van zowel de civiele (lauweren) en de militaire (eiken) mogelijkheden.

Tweesnijdend zwaard: het zwaard markeert duidelijk de militaire status van EUROGENDFOR, zijnde het instrument van het beslissend gevecht, het wapen van de waarheid dat fungeert voor de triomf van het recht.

De wapenspreuk van EUROGENDFOR luidt “LEX PACIFERAT”. De betekenis daarvan luidt “de wet zal vrede brengen” benadrukt het beginsel van de nauwgezette relatie tussen de handhaving van de rechtstaat en het herstel van een veilige en zekere omgeving. Dit is het basispricipe voor een inzet van EUROGENDFOR.