EUROGENDFOR Afghanistan

EUROGENDFOR missie in Afghanistan en doctrinaire PHQ bijdragen. 

 

EUROGENDFOR betrokkenheid in het veeleisende Afghaanse operatiegebied startte op 8 december 2009.
Als onderdeel van een door de NAVO geleide ISAF-operatie is de missie vooral gericht op training en advisering.


De EUROGENDFOR trainers worden in eerste instantie ingezet in de drie EUROGENDFOR training centra in Afghanistan en voeren hun taken uit onder de NTM-A commandostructuur (NAVO-trainingsmissie in Afghanistan).
Daarnaast werkt een team van deskundigen samen met andere opleidings specialisten in het NTM-A hoofdkwartier.

 Eurogendfor in Afghanistan

Bovendien verzorgen de PAT's (Police Advising Team, de vroegere zogenaamde Police Operational Mentoring Liaison Teams) onder de NAVO-ISAF commandostructuur, een aangepast tactisch en politioneel studieprogramma voor hun Afghaanse collega's.
EUROGENDFOR wordt nauw betrokken bij de opleiding van de gehele Afghaanse nationale politie. Deze omvat de Afghan Uniformed Police (AUP), Afghan National Civil Order Police (ANCOP) en de Afghan Border Police (ABP).

 
EUROGENDFOR is ook betrokken geweest bij het ontwikkelen van doctrines en nam deel aan het opstellen van de eerste POMLT operationeel concept (CONOPS) en in de 2012 herziene CONOPS, onder leiding van de NAVO Joint Force Command (JFC Brunssum). Bovendien heeft EUROGENDFOR  haar expertise geleverd in de opleidingsbijlage.

De "PAT fase II Training", een specifieke en uitgebreide PAT opleiding, verstrekt aan de troepen voordat ze worden ingezet in het missiegebied, wordt ook regelmatig uitgevoerd door EUROGENDFOR bij het Franse "Centre National d'entrainement des Forces de Gendarmerie (CNEFG)". Dit opleidingscentrum is gecertificeerd door SHAPE (NAVO) om de PAT fase 2 training te organiseren en uit te voeren.

In december 2009 werden er door EUROGENDFOR in eerste instantie 196 medewerkers in het missiegebied ingezet. In mei 2011 was EUROGENDFOR's inzet gestegen tot meer dan 400 medewerkers, geleverd door Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Polen, Spanje en Turkije. Het is de belangrijkste EUROGENDFOR missie tot nu toe. Sindsdien is het aantal medewerkers licht gedaald als gevolg van het huidige overgangsbeleid aan de Afghaanse nationale autoriteiten.