EUROGENDFOR Centraal-Afrikaanse Republiek

EUROGENDFOR Centraal-Afrikaanse Republiek. 

 EGF Patrolling in Bangui

De voormalige president van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) werd in maart 2013 afgezet door de Seleka rebellen coalitie. Dit luidde het begin in van een periode zonder effectieve regering in CAR. Het interim-bestuur van president Michel DJOTODIA was niet in staat om de veiligheidssituatie in het land te handhaven.

De verslechtering van de veiligheidssituatie heeft sindsdien geleid tot een escalatie van geweld tussen burgers onderling en door botsingen tussen de Seleka en anti-Balaka groeperingen in het gehele land. Sektarische conflicten en geweld onder burgers heeft geleid tot een humanitaire crisis waarbij meer dan de helft van de inwoners van het land behoefte heeft aan humanitaire hulp. Duizenden vluchtelingen en ontheemden zoeken hun toevlucht op verspreide locaties in het land.

Deze situatie heeft de Europese Unie aangezet om een crisisbeheersingsoperatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek op te zetten die een brug dient te slaan tussen de Afrikaanse Unie missie (Misca) en de vredesoperatie van de VN (MINUSCA).

De EUFEUFOR CAR LOGOOR RCA missie werd gestart op 1 april 2014. Binnen deze operatie is EUROGENDFOR specifiek belast met de belangrijke taak bij te dragen aan het stabiliseren van de bijzonder volatiele omgeving van de hoofdstad Bangui. Dit zal worden bereikt door de inzet van gendarmerie-eenheden met als doel de rechtsstaat te versterken, de openbare orde te handhaven en de straffeloosheid te bestrijden.EGF First Aid assistance to a child injured in a traffic accident in Bangui

 Het EUROGENDFOR Hoofdkwartier (PHQ) is sinds de voorbereidingsfase bij deze missie betrokken. Gedurende het EUFOR-missie RCA planningsproces zijn twee PHQ officieren gedetacheerd bij het EUFOR-RCA operationele hoofdkwartier in Larissa (Griekenland).

 Op dit moment is één EGF Gendarmerie Advisor voltijd gedetacheerd bij het EUFOR-RCA OHQ in Larissa en zijn meer dan honderd EUROGENDFOR Gendarmes ingezet in Bangui. Zij maken deel uit van pelotons die de volgende taken hebben; handhaven van de openbare orde, community policing en het uitvoeren van criminele onderzoeken. Dit alles om actief bij te dragen aan een veiliger klimaat in de bedreigde hoofdstad.

Gallery

.