EUROGENDFOR Mali

 

EUROGENDFOR  Mali

 

Op 15 april 2014 heeft de Europese Raad een civiele missie in het kader van de Common Security and Defence Policy (CSDP) goedgekeurd. Deze missie, genaamd “European Union Capacity Building Mission” in Mali (EUCAP Sahel Mali), heeft als doel de binnenlandse veiligheidsdiensten in Mali te ondersteunen.


LOGO EUCAP SAHEL MALIDe missie ondersteunt de Malinese staat om haar grondwettelijke en democratische orde te handhaven, de voorwaarden voor een duurzame vrede te garanderen en om haar gezag op het gehele grondgebied te doen gelden. EUCAP Sahel Mali levert strategisch advies en training voor de drie binnenlandse veiligheidsdienst in Mali (Gendarmerie, Nationale Politie en de Nationale Garde).


Op 17 april 2014 heeft CIMIN besloten EUROGENDFOR deel te laten nemen in de missie. Momenteel geven 17 EUROGENDFOR experts trainingen aan personeel afkomstig van de Malinese Gendarmerie en de Nationale Garde.

EGF in EUCAP SAHEL Mali
Daarnaast vervult EUROGENDFOR personeel staffuncties bij zowel het Europese hoofdkwartier van de missie alsmede bij de diverse Malinese opleidingseenheden te weten: de Politieacademie, de Gendarmerie school en het  opleidingscentrum van de Nationale Garde.

Photos