Het lidmaatschap kan worden verkregen door een EU-lidstaat in het bezit van een politiemacht met militaire status.


 • Gendarmerie Nationale

  De Gendarmerie Nationale is sinds lange tijd verbonden aan het handhaven van de Openbare orde, het dienen en beschermen van het volk, zowel in Frankrijk als daarbuiten. Ervaring, robuustheid en flexibiliteit stellen de Gendarmerie Nationale in staat om als vredesmacht ingezet te worden bij Internationale conflicten.


  Website
 • Guarda Nacional Republicana

  Een veiligheidsdienst gevormd uit militaire onderdelen, samengebracht in een speciale eenheid met bevoegdheden in het hele land inclusief de territoriale zeeen, dat zich permanent actief bezighoud met het handhaven van de wetten en zich toelegd op het handhaven van de Openbare orde en het beveiligen van de mensen en hun goederen. 


  Website
 • Koninklijke Marechaussee

  De Koninklijke marechaussee is een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht en is belast met specifieke politietaken binnen het Koninkrijk der Nederlanden: Persoonscontrole aan de grenzen, politie voor het Nederlandse leger, recherche en staatsveiligheid (beveiligen & bewaken van het Koninklijke huis, politietaken op Nederlandse luchthavens en beveiliging van andere strategische objecten).


  Website
 • Arma dei Carabinieri

  De Carabinieri, opgericht op 13 juli 1814, met een tweeledige verantwoordelijkheid voor het verdedigen van de Staat en het handhaven van de Openbare orde en Veiligheid. Het is als een gewapende eenheid verantwoordelijk schuldig aan het Min v Def en als politie eenheid aan het Min van BiZa. Het is een veelzijdige organisatie met nationale verantwoordelijkheid voor het handhaven van Openbare orde en het bestrijden van criminaliteit.


  Website
 • Jandarmeria Română

  Een gespecialiseerd instituut van de Staat met militaire status binnen het Ministerie van Bestuur en Binnenlandse Zaken die zijn bevoegdheden inzet voor het handhaven van openbare orde en veiligheid, rechten en vrijheden van de inwoners, openbare en persoonlijke eigendommen, misdaadpreventie en opsporing van andere schendingen.


  Website
 • Guardia Civil

  De Guardia Civil, opgericht in 1844, is een veiligheidsdienst van militaire aard die op het gehele nationale grondgebied kan worden ingezet. Naast het waarborgen van de bescherming van de burgers en hun eigendommen en het waarborgen van de rechtshandhaving, is de belangrijkste taak, het verdedigen van de rechten en vrijheden van de burgers.


  Website
 • Żandarmeria Wojskowa

  Het is een seperaat en gespecialiseerd onderdeel van het Poolse leger, welke direct onder het Ministerie van Defensie valt. De hoofdtaken zijn gerelateerd aan de dicipline binnen het Poolse leger, zowel Nationaal als Internationaal. Ook de handhaving van de Openbare orde en het bestrijden van de criminaliteit binnen de landsgrenzen conform de afspraken met de Nationale politie en de besluiten van de Minister President behoren tot hun taken. 


  Website