Partnerschap kan worden bereikt door een EU-of kandidaat-lidstaten in het bezit van een politiemacht met militaire status, maar met beperkte politionële bevoegdheden.


  • Vieŝojo Saugumo

    De dienst betreft een staatdienst die continu paraat staat en verantwoordelijkheid schuldig is aan de Minister van Binnenlandse Zaken van de Republiek Litouwen. De hoofdtaak van deze dienst is om de openbare orde te handhaven danwel te garanderen in buitengewone situaties en noodgevallen. Ook maken zij in oorlogstijd deel uit van het Defensieapparaat en voeren zij andere taken uit die opgenomen zijn in de Litouwse politiewet.


    Website