De status van waarnemer kan worden toegekend aan een EU-kandidaat-lidstaat in het bezit van een politiemacht met militaire status.


  • Jandarma

    The Gendarmerie van de Turkse Republiek is een gewapende, militaire, veiligheids-en rechtshandhavings organisatie, welke de Openbare orde en veiligheid handhaaft en andere noodzakelijke en wettelijk opgelegde taken uitvoert.


    Website