Structuur

De structuren gerelateerd aan EUROGENDFOR zijn:

  • Hoge Interdepartmentale Comite (CIMIN)

EUROGENDFOR wordt aangestuurd door het Comité InterMInistériel de haut Niveau (CIMIN).

In de CIMIN wordt elke EUROGENDFOR lidstaat vertegenwoordigd door:

1. Een hoge vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse zaken
2. Een hoge vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie of Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
3. De Commandant of Plaatsvervangend Commandant van de respectivelijke gendarmerie korpsen.

Elke lidstaat verzorgd, volgens een roulatieschema, het Presidentschap van de CIMIN voor de duur van een jaar. De EUROGENDFOR Commandant krijgt zijn richtlijnen van de CIMIN door de voorzitter aangeboden.

  • De EUROGENDFOR Commandant en zijn HQ

De structuur van het EUROGENDFOR Permanente Hoofdkwartier bevat de Commandant (CDR), Plaatsvervangend Commandant (DCDR), Chief of Staff (CoS) en drie afdelingen: Operaties, Planning en Beleid, en Logistiek, elk onder leiding van een Assistent Chief of Staff (ACoS). De sterkte van het EUROGENDFOR PHQ bestaat uit 36 gendarmes met de mogelijkheid om het te versterken tot 50 gendarmes bij oefeningen en/of missies.


Caserma Chinotto barracks

  • Een EUROGENDFOR macht

EUROGENDFOR is niet voorzien van een permanente politie macht. Wel kan een politiemacht gegenereerd en ingezet worden op een ad-hoc basis, waarbij tot een maximum van 800 gendarmes binnen 30 dagen gemobiliseerd kunnen worden, inclusief, zo nodig, een operationeel Hoofdkwartier.

De politie eenheden van EUROGENDFOR zijn gelijk aan die zijn vastgesteld in de "framework of the Helsinki capacity catalogue" en bij de "capacity conference" gehouden in Brussel op 19 november 2001. De totale sterkte van EUROGENDFOR zou de 2300 gendarmes kunnen halen, bestaande uit:

- Een operationele component, uitsluitend ten behoeve van missies die de algemene veiligheid en openbare orde dienen.;
- Een misdaad component, compleet met opsporing, recherche, observatie, analyse, persoons beveiliging, sluisteam, anti terrorisme, zware criminaliteit en ander specialisten. Deze component bestaat uit modules en specialisten toegewezen aan EUROGENDFOR;
- Een component voor logistieke ondersteuning, welke alle mogelijke taken rond voorraad, bevoorading,onderhoud, herstel van materieel, transport en medische- en gezondheidszorg voor zijn rekening neemt. Eventueel kunnen sommige van deze taken door anderen uitgevoerd worden.