Logo i symbole

Insygnia Europejskich Sił Żandarmerii oparte są na  symbolicznych znakach reprezentujących wojskowy status, organ sądowniczy, Europejską symbolikę i państwa członkowskie EUROGENDFOR.

Eurogendfor Logos

Pierwsza wersja logo EUROGENDFOR (centralnie umieszczony granat na pionowym mieczu otoczony dwunastoma gwiazdami) została przyjęta przez CIMIN podczas spotkania w m. Vicenza w dniu 6 września 2005 r. Logo zostało lekko zmodyfikowane w 2007 r., kiedy państwa EUROGENDFOR uzgodniły usunięcie z niego 12 gwiazd. W grudniu 2009 r. podczas spotkania CIMIN meeting w Wersalu, Komitet przyjął również wzór odznaki w kamuflarzu.
Ogólny kształt tych insygniów jest zbliżony do tych noszonych przez personel formacji żandarmerii instytucji Europejskch. Jest to „hiszpański” typ tarczy, kwadratowa na górze i zaokrąglona na dole.Kolory

Niebieski, którego heraldyka oznacza prawdę i lojalność, jest także oficjalnym kolorem Europy.
Eurogendfor Symbols

Złoto i srebro są metalami szlachetnymi zgodnie z heraldyką. Ponadto żółty lub złoty symbolizuje hojność i wzniesienie umysłu na wyżyny, podczas gdy srebrny oznacza pokój i szczerość.

Opis Geometryczny

Górna część ukształtowana jest na baize czarnego prostokąta, z naniesionym napisem "EUROGENDFOR", w kolorze żółtym. Dolna część, na niebieskim tle, zawiera następujące elementy:

  • szary miecz skierowany ostrzem do góry;
  • szary eksplodujący granat, przykryty mieczem i otoczony szarym wieńcem laurowym;
  • motto EUROGENDFOR “LEX PACIFERAT” w kolorze złotym.

Eurogendfor Logo
Opis Symboli

Na tle błękitnego nieba, dwustronny miecz symbolizuje siłę. Wieniec laurowy symbolizuje zwycięstwo a wybuchający granat wspólne wojskowe korzenie formacji policyjnych.

Granat: granat jest wspólnym elementem dla tradycyjnego dziedzictwa służb wchodzących w skład EUROGENDFOR i jest przedstawiony jako granat z dużą skorupą i płonącym pióropuszem. Granat  tradycyjnie symbolizuje odwagę oddziałów wojskowych, przywołując do pamięci odwagę pierwszych grenadierów podczas uzywania tych niebezpiecznych narzędzi.

Wieniec: idealnie podkreśla podwójną naturę EUROGENDFOR posiadających zarówno zdolności cywilne (laur) jak i wojskowe (dąb).

Dwustronny miecz: miecz w sposób oczywisty podkreśla wojskowy status EUROGENDFOR będąc narzędziem w rozstrzygającej walce, bronią prawdy, która ma za cel tyumf prawa.

Mottem EUROGENDFOR jest “LEX PACIFERAT”, które oznacza „prawo przyniesie pokój”. Podkreśla ono zasadę ścisłego związku między egzekwowaniem prawa i zapewnieniem (przywróceniem) bezpiecznego środowiska, i jest kamieniem węgielnym dla zobowiązań EUROGENDFOR.