EUROGENDFOR na Haiti

Udział EUROGENDFOR w operacji MINUSTAH – Haiti, 2010.

Jakkolwiek operacja MINUSTAH została utworzona 30 kwietnia 2004 r., trzęsienie ziemi, w czasie którego, 12 stycznia 2010 r., zginęło 220000 osób jeszcze bardziej pogorszyło sytuację w kraju. Wówczas, we wniosku przedstawionym w dniu 17 stycznia  2010, Rada Bezpieczeństwa ONZ, zgłosiła potrzebę użycia jednostek będących w stanie we własnym zakresie zabezpieczyć logistycznie realizację misji i posiadających umiejętności realizacji zadań z zakresu kontroli zamieszek i tłumu na Haiti. W odpowiedzi na pilną potrzebę Prezydencja CIMIN podjęła decyzję o skierowaniu EUROGENDFOR do rejonu działania w dniu 8 lutego 2010.

Eurogendfor in Haiti

Zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1908, EUROGENDFOR skierował do udziału w operacji na Haiti po jednym FPU zadeklarowanym przez Francję i Włochy oraz hiszpański pluton specjalny SWAT. Ich zadaniem było wsparcie działań policji cywilnej ONZ, zapewnienie asysty dla Policji Narodowej Haiti, ale również wsparcia dla agencji humanitarnych i innych organizacji zatwierdzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Udział EUROGENDFOR w tej misji zakończył się w dniu 3 grudnia 2010. Misja realizowana w bardzo ciężkich warunkach okazała się nowym punktem orientacyjnym na drodze do dalszego rozwoju EUROGENDFOR. Ponadto, dokładnie odzwierciedlała realizowaną koncepcję wytrzymałości i elastyczności, jakie reprezentował sobą kontyngent EUROGENDFOR w tych trudnych okolicznościach.