EUROGENDFOR w Afghanistanie

Misja EUROGENDFOR w Afganistanie i wkład doktrynalny Stałego Dowództwa. 

Udział EUROGENDFOR w trudnej operacji na afgańskiej ziemi rozpoczął się w dniu 8 grudnia 2009 r. Będąca częścią prowadzonej przez NATO operacji ISAF, misja EUROGENDFOR skupiona jest głównie na  szkoleniu i kwestiach doradczych.


Instruktorzy EUROGENDFOR, początkowo rozmieszczeni w trzech Centrach Szkoleniowych EUROGENDFOR w Afganistanie, realizują swoje zadania w ramach misji NTM-A (Misja Szkoleniowa NATO w Afganistanie). Dodatkowo, grupa ekspertów z EUROGENDFOR realizuje zadania razem z innymi specjalistami w Sztabie NTM-A.

 Eurogendfor in Afghanistan

Ponadto, Policyjne Zespoły Doradcze (PAT, dawniej nazywane POMLT) zapewniają taktyczne oraz policyjne wsparcie dla ich afgańskich partnerów w ramach łańcucha dowodzenia NATO-ISAF. EUROGENDFOR jest głęboko zaangażowany we wszystkie sprawy związane z szeroko pojętą Afgańską Policją Narodową, z uwzględnieniem AUP, ANCOP oraz Policji Granicznej.


EUROGENDFOR jest także zaangażowany w pracę na dokumentach doktrynalnych i brał udział w opracowywaniu pierwszej Koncepcji Operacyjnej (CONOPS) dla POMLT a w 2012 r. dokonywał przeglądu CONOPS pod nadzorem Połączonego Dowództwa Sił NATO (JFC Brunssum). Ponadto, EUROGENDFOR zapewnił ekspertyzę do załączników do CONOPS traktujących o zagadnieniach szkoleniowych.


Dodatkowo, specjalistyczne i całościowe szkolenia odbywane w Centrum Szkolenia Żandarmerii Narodowej Francji (CNEFG) w ramach II fazy szkolenia PAT na potrzeby sił rozmieszczanych na teatrze, prowadzone są przez EUROGENDFOR. To Centrum zostało wybrane i upoważnione przez SHAPE (NATO) do realizacji tego typu szkoleń.

Początkowo wydzielający siły na poziomie 196 żandarmów, EUROGENDFOR w maju 2011 roku osiągnął poziom ponad 400 osób skierowanych do realizji misji z Francji, Włoch, Holandii, Portugalii, Polski, Hiszpanii i Turcji. Stał się tym samym najważniejszą dotychczasową misją EUROGENDFOR. Od tamtej pory jego liczebność nieco zmalała ze względu na trwający proces przekazywania odpowiedzialności do władz afgańskich.