EUROGENDFOR w Bośni

Udział EUROGENDFOR w operacji EUFOR ALTHEA w Bośni i Herzegovinie 2007-2010.

 

Pierwszą misją EUROGENDFOR było zaangażowanie w Bośni i Herzegovinie od 22 listopada 2007 r. do 28 października 2010 r. Zgodnie z ramami przyjętymi przez Unię Europejską (EUFOR), EUROGENDFOR przejął odpowiedzialność i wyznaczył personel do składu Sztabu Zintegrowanych Jednostek Policyjnych (IPU).

Składające się z elementów narodowych lecz dowodzone i zarządzane przez EUROGENDFOR, IPU przeznaczone były do wspierania wdrażania postanowień Porozumienia Ramowego na rzecz Pokoju. Realizując te zadania przez prawie trzy lata, EUROGENDFOR IPU zapewniły znaczący wkład do uzyskania bezpiecznych warunków funkcjonowania w Bośni i Herzegovinie.

To pierwsze doświadczenie może być uważane za kamień milowy w historii EUROGENDFOR, ale także za pierwsze unaocznienie wiarygodności EUROGENDFOR w zakresie udziału w operacjach zarządzania kryzysowego.