EUROGENDFOR w Republice Środkowoafrykańskiej

EUROGENDFOR w Republice Środkowoafrykańskiej. 

 EGF Patrolling in Bangui

Obalenie legalnego prezydenta Republiki Środkowoafrykańskiej przez koalicję Seleka w marcu 2013 r. zainicjowało okres, w którym rząd tego kraju w praktyce nie funkcjonował. Tymczasowa administracja kierowana przez prezydenta Michela DJOTODIA nie radziła sobie z utrzymaniem porządku oraz zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców.

Pogorszenie się sytuacji bezpieczeństwa zaowocowało eskalacją przemocy pomiędzy rywalizującymi ze sobą siłami Ex-Seleka oraz anti-Balaka. Walki na tle religijnym, które ogarnęły ponad połowę kraju zmusiły dziesiątki tysięcy mieszkańców do porzucenia domów i szukania ratunku w obozach uchodźców.

W tej sytuacji Unia Europejska postanowiła włączyć się w proces stabilizacji kraju poprzez utworzenie sił stanowiących pomost pomiędzy siłami Unii Afrykańskiej (MISCA), a siłami poEUFOR CAR LOGOkojowymi ONZ (MINUSCA).

Operacja Unii Europejskiej (the EUFOR RCA) została rozpoczęta w dniu 1 kwietnia  2014. Kluczową rolę gra w niej zintegrowany pododdział Europejskich Sił Żandarmerii (IPU), który prowadzi działania w stolicy kraju – Bangui. Działania EGF koncentrują się na zaprowEGF First Aid assistance to a child injured in a traffic accident in Banguiadzaniu we współdziałaniu z lokalnymi siłami bezpieczeństwa ładu i porządku oraz zwalczaniu przestępczości.

 Stałe Dowództwo EGF jest zaangażowane w operację w Republice Środkowoafrykańskiej od samego początku, aktywnie uczestnicząc w jej planowaniu oraz prowadzeniu.

W chwili obecnej siły EGF w operacji EUFOR CAR wynoszą ponad ponad 100 żandarmów z 3 krajów. W ich składzie znajdują się zarówno plutony manewrowe jak i specjalistyczne sekcje dochodzeniowo-śledcze.

Zakończenie operacji EUFOR CAR poprze przekazanie odpowiedzialności siłom pokojowym ONZ planowane jest na koniec roku 2014.

Gallery

.