Dowódca

Colonel GAVRILA

Pułkownik Lucian GAVRILĂ

   (Rumuńska Żandarmeria)

 

Pułkownik Lucian GAVRILĂ, od 27 czerwca 2017 roku jest dowódcą Europejskich Sił Żandarmerii. Posiada dyplom w dziedzinie prawa karnego, jest absolwentem Wydziału Dowodzenia paryskiej Akademii Wojennej oraz kursu dla pracowników wysokiego szczebla Europejskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Obrony "Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony" (2016-2017). Odbył także w Norwegii szkolenie dla doradców politycznych.

W 1993 roku ukończył Akademię Policyjną w Bukareszcie kontynuując karierę jako oficer Rumuńskiej Żandarmerii. W ciągu ostatnich ośmiu lat był dowódcą kilku jednostek Żandarmerii, w tym jednostek wykonujących zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i tłumienia zamieszek.

Po kolejnych stanowiskach w jednostkach terytorialnych oraz w Kwaterze Głównej Żandarmerii jako specjalista ds. planowania, operacjnych i analiz, kontynuował służbę w Rumuńskiej Szkole Żandarmerii jako Dyrektor Kursu Międzynarodowego. Odpowiedzialny był za szkolenie oficerów z różnych krajów przygotowując ich do służby w sztabach miedzynarodowych instytucji. Po roku został wyznaczony na zastępcę dowódcy i odpowiedzialny był za opracowywanie, planowanie i realizację szerokiego programu szkoleń dla oficerów Żandarmerii Rumuńskiej.

Następnie został ponownie wyznaczony do służby w Kwaterze Głównnej Żandarmerii na stanowisko szefa komórki ds. analizy strategicznej i programów, gdzie bezposrednio odpowiedał za strategiczną analizę i działania planistyczne wspierające Generalnego Inspektora.

Przez kilka lat doskonalił swoją wiedzę i umiejętności działając na różnych stanowiskach w strukturach międzynarodowych, m.in.:

- w 2011 roku przez dwa kolejne lata jako zastępca szefa sztabu - szef planowania Stałego Dowództwa EUROGENDFOR (Vicenza),

- w 2015 roku jako koordynator z rumuńskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach misji NATO w Afganistanie, gdzie pełnił funkcję Starszego Doradcy Szefa Sztabu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Afganistanu.

Przed wyznaczeniem na stanowisko dowódcy EUROGENDFOR zajmował stanowisko Szefa Operacji - Dyrektora ds. Zarządzania Operacyjnego w Generalnym Inspektoracie Rumuńskiej Żandarmerii, odpowiadając m.in. za koordynację działań, planowanie i ćwiczenia we wszystkich Jednostkach Żandarmerii.