Członkostwo może uzyskać państwo Unii Europejskiej posiadające formację policyjną o statusie wojskowym.


 • Żandarmeria Narodowa

  Najstarsza formacja bezpieczeństwa we Francji. Od długiego czasu zobowiązana do zapewniania porządku publicznego i ochrony społeczeństwa we Francji oraz na terytoriach przynależnych. Jej doświadczenia, wytrzymałość i zdolność do adaptacji pozwalają ŻN na jej udział w międzynarodowych konfliktach jako formacji zapewniającej pokój.


  Website
 • Guarda Nacional Republicana

  Służba Bezpieczeństwa utworzona z elementów wojskowych, które zostały zorganizowane w Specjalnym Kropusie z uprawnieniami na całym terytorium kraju, jak również na terenach przynależnych, które aktywnie i w sposób ciągły gwarantują przestrzeganie prawa i są dedykowane dla zapewnienia bezpieczeństwa i porzadku publicznego oraz ochrony i obrony ludzi i ich dóbr.


  Website
 • Królewska Marechaussee

  Holenderska Marechaussee (6500 osób) jest częścią holenderskich sił zbrojnych i realizuje określone zadania policyjne na terytorium Królestwa Niderlandów, takie jak: zadania straży granicznej i imigracyjnej, MP,  dochodzeniowo-śledcze oraz bezpieczeństwa państwa (ochrona Dworu Królewskiego, lotnictwa cywilnego, lotnisk i innych strategicznych dóbr i osób).


  Website
 • Armia Karabinierów

  Korpus Karabinierów powstał w 1814 r. w celu obrony państwa oraz zapewniania bezpieczeństwa i porzadku publicznego. Jako formacja Sił Zbrojnych podlega Ministrowi Obrony natomiast w zakresie zadań policyjnych MSW. Jest organizacją o krajowym zasięgu odpowiedzialności w zakresie dbałości o przestrzeganie prawa i porządku oraz walki z przestępczością.


  Website
 • Żandarmeria Rumuńska

  Wyspecjalizowana instytucja o statusie wojskowym, będąca w strukturze Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych wykonująca swoje zadania w celu zapewnienia: porządku publicznego i bezpieczeństwa, ochrony praw obywateli i fundamentalnych swobód, publicznej i prywatnej własności oraz wykrywania i przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom .


  Website
 • Guardia Civil

  Utworzona w 1844 r., Guardia Civil jest organem bezpieczeństwa publicznego o charakterze wojskowym, realizującym swoje zadania na całym terytorium Hiszpanii. Poza gwarantowaniem ochrony ludności i ich własności, jak również zapewnianiem przestrzegania prawa, jej głównym zadaniem jest obrona wszelkich praw i swobód obywatelskich.


  Website
 • Żandarmeria Wojskowa

  Wyodrębniona i wyspecjalizowana służba Sił Zbrojnych RP, bezpośrednio podlegająca Ministrowi ON. Główne zadania związane są z zapewnianiem przestrzegania dyscypliny w SZ RP w kraju i w czasie misji zagranicznych oraz ochroną porządku publicznego i zapobieganiem przestępstwom wśród społeczeństwa na podstawie Decyzji Premiera oraz Porozumienia z Policją.


  Website