Status Obserwatora może zostać przyznany kandydatowi do wejścia do Unii Europejskiej posiadającemu formację policyjną o statusie wojskowym.


  • Żandarmeria Turecka

    Żandarmeria Republiki Tureckiej jest uzbrojoną, zapewniającą bezpieczeństwo wojskowe oraz przestrzeganie prawa organizacją, która utrzymuje bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz wykonuje obowiązki wymagane przez inne dokumeny prawne i regulacje.


    Website