Partnerstwo może uzyskać członek Unii Europejskiej lub kandydat do wejścia do Unii Europejskiej, który posiada formację policyjną o statusie wojskowym lecz z ograniczonymi uprawnieniami.


  • Służba Porządku Publicznego

    Jest to służba o krajowym zakresie i ciągłej gotowości do działania, podlegająca Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Jej celem jest przywracanie i zapewnianie porządku publicznego w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych oraz ochrona państwa jako część Sił Zbrojnych w czasie wojny, a ponadto realizacja innych czynności określonych prawem.


    Website