Spotkanie Podgrupy Roboczej CIMIN ds. ratyfikacji Traktatu 14/05/2012 r.