Uroczystość pożegnania odchodzącego ze służby francuskiego generała METZ 07.2012 r.